Lỗ Ban Toàn Thư

Leave a Comment
Nguồn Gốc Về Lỗ Ban Tiên Sư: Sư họ Công Thâu, tự Y Trí, là thánh hiền nước Lỗ, tiên sư là người dân bình thường trong huyện Hưng Long, phủ Châu Long Hưng, nước Lỗ, cha ngài là Hàn Hiền, mẹ ngài là họ Ngô, ngài sinh vào năm thứ 3 Lỗ Định Công, vào giờ Ngọ ngày mồng 7 tháng 5 năm Giáp Mậu, vợ ngài họ Vân, hai người cùng nhau tạo dựng, đốn củi ở Hồng Châu, đến khi trong nhà phát tài, chiêu mộ dạy đệ tử, truyền sách quý cho con cháu đời sau, bản thư này vạn ứng vạn linh, tứ phương tùy hành.
Phương Phương Linh
Tiền Truyền Hậu Giáo
Bản sách bao gồm các phương thức Khai Sơn, Khai Hiệu, Phạt Mộc, Yểm Sát, Hạ Cột, Lập Trụ, Cơ Nội Thiết Thần, Thượng Lương, Đả Táo, Khởi Thủy, Khai Quang, An Quyển, Định Môn, vv....
Cần phải kế thừa được tinh hoa của sách rồi sau đó mới có thể truyền lại cho kẻ khác được, vận dụng các pháp 1 cách linh hoạt, người học phải ghi nhớ nếu làm sai mất linh.
-------------------------------
Yểm Sát Yểm Phạm Chú
Tập Chú Ngữ
Chú ngữ này cần phải học 7 ngày, mỗi ngày cần học vào lúc sáng sớm khi bước xuống giường, khi tập chú không được để cho người khác biết, đốt hương, đốt nến, thỉnh niệm 3 lần, từ 1 đến 7 ngày, trong thời gian 7 ngày nếu để người khác biết, sẽ mất linh, phải làm lại từ đầu.
Yểm Sát Yểm Phạm Chú Như Sau :
Phục Dĩ : Bất thị sinh cơ thị tử kê, thân xuyên ngũ sắc hoa mao y, thử kê lai lịch tòng hà khởi, đường tăng tây thiên đế lai đích, ngọc đế nương nương dụng lai khứ báo hỷ, lê dân bách tính dụng lai yểm sát, yểm phạm, thiên sát quy thiên giới, địa sát quy địa thần, hung thần ác sát, hùng kê điểm sát, niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, hùng kê điểm hóa, trạch tiền trạch hậu, trạch tả trạch hữu, kính thần tượng, hùng kê thối phạm thối tượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, phạm, phương, phạm sát nhất ứng điểm hóa.
 
Khởi Thủy Chú
Tập Chú :
Khởi thủy chú cần phải học 3 tháng vào các ngày 1, 15, mỗi tháng học mất 2 ngày, 3 tháng tổng cộng là 6 ngày, khi học thì học vào ngày 1,và 15, đều phải chọn giờ Hợi buổi tối mà bắt đầu, đốt hương 3 cây, nến 1 đôi, đèn 1 chiếc, và 1 cái bát nhỏ, dùng tay vẽ hiệu sắc lệnh lên bát miệng niệm chú tay đồng thời vẽ sắc lệnh, mỗi lần niệm 2 lần, niệm xong sau đó nuốt nước đã thư sắc lệnh vào trong bụng, trước khi tập chú cần tắm giặt thay quần áo, không được có ý niệm tà dâm, sau đó đốt tiền hóa vàng, miệng niệm khởi thủy chú ngữ, tay vẽ săc lệnh, tập chú khởi thủy có thể Yểm Phạm Sát, khu tà trục
yêu,nếu như không thành tâm sẽ không linh ứng
Khởi Thủy Chú Ngữ Như Sau
Phục Dĩ , thỉnh đáo thần thủy, tiên đáo phổ an đại cát, thử phương đại cát, thiên thị phổ an thiên, địa thị phổ an địa, phổ an đại thần thông thiên thượng, nhật dụng tại chưởng trung, ngô phụng phổ an, thân thân đáo thử, nhất thời thuyết khởi tiện khai công, thiên sát quy thiên, địa sát quy địa, niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, mộc mã đại sát, viễn tiền yểm áp, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh.
Dùng tay vẽ sắc lệnh vào bát iệm tiếp : nhất điểm càn khôn đại, hoành dụng nhật nguyệt minh, bàn la sanh vạn tượng, ngũ phật định trung ương, tam thiên môn ngoại, hạo hạo thượng thương, thượng bảo hổ đế hoàng quan, thao thao giang thủy yếu hồi hoàn, tứ tư vạn lý cư, đông nhạc miếu thần, nam nhạc thổ chủ, tây nhạc miếu thầy, bắc nhạc thổ chủ thỉnh phó lô tiền, thụ nạp hương yên, hồng châu, đắc đạo, lỗ ban tiên sư, phục dĩ, hựu thỉnh lai Mỗ ..... thị môn tông, đính kính tam giáo thần phật, bản gia trấn trạch, trường sinh hưng long thô địa, hậu cung phật khánh đại nhân, chiêu tài đồng tử, tiến bảo lang quân, hạo vu cửu thiên đông trù, tư mệnh thái ất táo vương phủ quân
Hậu cung ngọc trì phu nhân, bàn tài đồng tử, vận thủy lang quân, tiên chính nhân luân, thượng hữu bàn cổ tiên sư, trung hữu bàn cổ tiên sư, hạ hữu bàn cổ tiên sư, mặc đẩu tiên sư thỉnh phó lô tiền, khởi thủy báo phạm, an kiếp lục giáp, khởi câu oạt địa, nhất thiết yểm phạm.
Chữ này dùng giấy vàng vẽ bằng kê huyết ( máu gà ) đem thiêu đi hòa vào trong bát nước thì mọi sự sẽ đại cát.
Tu Tạo Cấm Kị
Ngày Lỗ Ban Sát : Mùa xuân kị ngày Tý, Mùa hạ kị ngày Mão, Mùa thu kị ngày Ngọ, Mùa đông kị ngày Dậu.
Ngày Phủ Đầu Sát : Mùa xuân kị ngày thìn, Mùa hạ kị ngày Mùi, Mùa thu kị ngày Dậu, Mùa đông kị ngày Tý.
Ngày Đao Châm Sát : Mùa xuân kị ngày Hợi, Tý, Mùa hạ kị ngày Dân, Mão, Mùa Thu kị ngày Tị Ngọ, Đông kị ngày Thân, Dậu.
Ngày Mộc Mã Sát : Tháng 1 kị Tỵ, tháng 2 kị Mùi, tháng 3 kị Dậu, tháng 4 kị Thân, tháng 5 kị Mão, tháng 6 kị Tý, tháng 7 kị Dần, tháng 8 kị Sửu, tháng 9 kị Mão, tháng 10 kị Dần, tháng 11 kị Thìn, tháng 12 kị Ngọ
 
Khai Sơn Phạt Mộc Trị Sát
Phục dĩ, đệ tử đính kính, khai sơn tổ sư, phần hương bính chúc, tửu lễ hiến tế, chư thần hổi tỵ, thiên sát, địa sát, niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, nhất bách nhị thập tứ vị hung thần ác sát các quy phương vị,
 
Phương Thức Dùng Khi Đảo Ngói Nhà
Phương pháp : Dùng đầu con dao cắm vào cốc rượu, sau đó đốt hương thắp nến, dùng 3 hộp tiền, trên tiền có chấm kê huyết ( máu gà ) hướng về bắc phương mà thiêu đốt, miệng niệm chân ngôn chú :
Phục Dĩ : thần thông hạo hạo, thánh đức chiêu chiêu, phàm thần hữu thỉnh, đệ tử bẩm cáo, thổ công thổ mẫu, địa hậu thiên cao, chủ gia tu tạo, vạn phúc lai chiêu, thiên sát quy thiên giới, địa sát thổ trung mai, niên tai nguyệt hàng, bách vô cấm kị, đệ tử niệm chú, chư thần hồi tỵ, đại cát đại lợi. Niệm chú xong liền thiêu 1 hộp tiền, niệm 1 câu chú xong liền thiêu 1 hộp.
Tập luyện chú :còn thiếu
Tu luyện trì đảo gia sát chú ngữ này cần mỗi tháng tập vào các ngày 9, 19, 29, chọn vào giờ Hợi bắt đầu khai thủy tế luyện, dùng 3 thứ thực phẩm cao cấp để cúng, mỗi thứ nửa cân làm tế phẩm cúng dường, dùng 3 chiếc đèn dầu treo trên tường.
Tác Pháp :
Giờ Hợi khai thủy tế luyện không được để cho ai biết, tự mình dâng cống phẩm lên bàn, hướng về phía 3 ngọn đèn trên tường khấu đầu bẩm cáo, hai tay chắp lại bằng vai, niệm chân ngôn chú ngữ tổng cộng 3 lần, niệm 1 lần thì đốt 1 hộp tiền, cần phải tập luyện trong 6 tháng, mỗi tháng tập luyện 3 ngày, 9, 19, 29, cộng lại là 18 ngày, đủ số ngày đó mới có thể sử dụng được chú.
Phụ Chú :
Cống phẩm không được thay đổi và phải giữ cho thật sạch sẽ, khi tế luyện xong có thể dùng giấy gói lại, học xong thì cống phẩm đó tự mình phải ăn không được cho người khác ăn.
 
Báo Phạm
Đong lấy 1 cân gạo, dùng 1 cái bàn gỗ để đối với phòng ốc, cầm gạo rắc vào trong lòng bát, trích lấy máu gà viết lên bùa, mỗi lần điểm 1 điểm, chữ Vũ điểm 1 cái, chữ Tiệm điểm 1 cái, chữ điểm 1 cái, sau đó cầm phù thiêu bằng hết vào trong bát nước rồi nuốt lấy, bên ngoài miệng niệm Báo Phạm chú ngữ.
Phục Dĩ : Phổ an tổ sư đại thần thông, niên niên nguyệt nguyệt tại gia trung, bất luận phàm dân bính tam sát, thần thủy lạc địa tận giai thông, thiên sát khởi, thiên sát thối, địa sát khởi, địa sát thối, niên sát khởi, niên sát thối, nguyệt sát khởi, nguyệt sát thối, nhật sát khởi, nhật sát thối, thời sát khởi, thời sát thối, phổ phật tọa trung đường, khủng bất kiến thái dương, đại địa y tát địa, hồng nhật chiếu trung ương, tín dân do khủng phần tiền phạm, táo tiền phạm, ốc tiền ốc hậu phạm, oạt cao điền đê phạm, đông phương mộc phạm, nam phương hỏa phạm, tây phương kim phạm, bắc phương thủy phạm, trung ương thổ phạm, đông ngũ lý, nam ngũ lý, tây ngũ lý, bắc ngũ lý, trung ngũ lý, ngũ ngũ nhị thập ngũ lý , Thối ------ Thối ------- Thối ------ đại lao áp sát.
*** Chỗ gạch ngang trong sách gốc chép như là mô tả đoạn đó hô cao lên như 1 bài ca vậy.
Quy cách làm do tổ sư truyền lại :
Đong 1 cân gạo, số gạo này do người cần yểm sát mang đến, có thể dùng để yểm sát, tiền bạc do gia chủ tùy ý đưa vào cúng tế, người yểm sát không được tranh chấp, nếu không thần chú sẽ mất đi sự linh diệu. Tập Luyện :
Tập yểm phạm chú ngữ cần tu luyện vào các ngày lẻ hoặc tháng lẻ như tháng 1, 3, 5 chọn ngày Tý rơi vào các ngày lẻ như ngày 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, và ngày 29. trùng vào các ngày Thiên Y. Khi tu luyện chọn giờ Hợi đốt hương, thắp nến, đốt tiền vàng mã, miệng niệm chú ngữ : Tiên thỉnh tổ sư, thiên thiên tổ sư, vạn vạn sư gia, đệ tử phụng thỉnh niệm chú.
Phục Dĩ : Lúc bắt đầu khởi niệm cần phải 3 lần, niệm đến 7 ngày thì nuốt nước vào bụng, sau này khi dụng chú sẽ rất linh, đó là sự luyện tập, còn không thì sẽ không linh.
Cấm kị : Trong thời gian tập chú cấm 2 người khác giới cùng phòng, trước khi niệm chú cần , tắm gội, tịnh khẩu, tịnh thân, không được có dâm niệm.còn thiếu
 
Cửu Long HóaCốt Thủy
Bị Hóc Xương, Hóc Dị Vật Có Thể Trị
Chú Ngữ : Cửu long tiên sư, cứu khổ cứu nạn, cửu long hóa cốt thủy, truyền thụ đệ tử, phụng thỉnh sư tăng, linh quan mã ngôn, hầu lung hóa đàm, tỉnh thủy đại than, thương hải mang mang, đệ tử tu thành, thiên khiếu thiên ứng, vạn khiếu vạn linh, ngô phụng thái thướng lão quân lệnh, cật cốt thủy, hóa cốt thủy, thiên thiên hóa lai trường lưu thủy, hầu lung hóa lai trường lưu thủy, đông dương đại hải thủy, tiên sư đáo, sư gia đáo, thiên thiên ngư thứ tựu hóa điệu, niệm xong dùng ngón giữa thư phù trong nước, rồi dùng nước đó uống.
Tập luyện : cách thức tập pháp này lẫn hình thức phù giống như Báo Phạm pháp, các ngày luyện tập cũng vào các ngày lẻ 1, 7, 9, 11........ trùng với ngày Thiên Y, chọn vào giờ Hợi đốt nến thắp hương tập luyện, tập luyện thành sau đó có thể dùng pháp này trị bệnh được, 2 pháp Báo
Phạm và Long Hóa Cửu Cốt Thủy này là căn bản trong các pháp chữa bệnh của tổ sư.
Thôi Sinh Pháp Phù( Khó Sinh Dùng )
Chú Ngữ :
Nhất hóa cửu long thủy, nhị hóa vương mẫu thôi sinh thủy, tam hóa quan âm bình nội thủy, tứ hóa tây thiên hoa đà thủy.
(Tổng hợp từ Tantric blog) 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tìm thêm